Odlomak

Sredinom XIX veka psihologija kao samostalna naučna disciplina za predmet svog istraživanja odredila je svest zdravog ljudskog bića. Frojdovo neslaganje sa tadašnjom psihologijom svesti potiče od njegove hipoteze da je duševni život čoveka u području nesvesnog koje ima kontrolu nad svesnim mislima i ponašanjem čoveka i čitav svoj radni vek do kraja svog žiota posvetio je istraživanju i razumevanju nesvesnog. Koji i kakav značaj je pridavao nesvesnom najilustrativnije je prikazao uporedivši duševni život čoveka sa ledenim bregom.

Čiji značajno manji deo, deo iznad površine vode, predstavlja oblast svesti, dok značajno veći deo ispod površine vode predstavlja nesvesno. U ovom prostoru nesvesnog su ljudski nagoni, strasti, potisnute misli i osećanja i po Frojdu oni imaju kontrolu nad svesnim mislima i postupcima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 56 stranica
  • Razvojna psihopatologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Psihologija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Filozofski fakultet  

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari