Odlomak

Bolnička (nozokomijalna, intrahospitalna) infekcija je infekcija nastala kod bolesnika i osoblja u bolnici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi. Ispoljava se kao lokalno ili sistemsko oboljenje (stanje), koje je rezultat reakcije organizma na prisustvo infektivnog agensa (jednog ili više) ili njihovih toksina, a koje kod bolesnika nije bilo prisutno, niti je on bio u inkubaciji prilikom prijema u bolnicu ili neku drugu zdravstvenu ustanovu.
Infekcija se smatra bolničkom:
• Ako je nastala u bolnici i postala evidentna 48 časova poslije prijema pacijenta u bolnicu, ili kasnije;
• Ako se utvrdi da je povezana sa hirurškom intervencijom, a ispolji se u toku 30 dana poslije hirurške intervencije u slučaju da inplantat nije ugrađen, ili u toku jedne godine ako je ugrađen;
• Ako se ispolji poslije otpusta pacijenta iz bolnice, a epidemiološki podaci pokazuju da je nastala u bolnici;
• Ako je nastala u novorođenčeta kao rezultat prolaza kroz porođajni kanal majke
• Ako je nastala kod zdravstvenog radnika kao posljedica rada u zdravstvenoj ustanovi, ili kod učenika ili studenata na praktičnoj nastavi;
• Ako je nastala kod posjetioca kao posljedica njihovog boravka u bolnici.
Infekcija i stanja se ne smatraju bolničkom infekcijom ako se radi o:
• Komplikaciji ranije nastale infekcije ili produženja infekcije prisutne pri prijemu, osim ako promjena uzročnika ili znakova i simptoma ne ukazuje na nastanak nove infekcije;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Bolnicke infekcije -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Užice,  Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija u Užicu  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari