Odlomak

U složenom sistemu grada kao cjeline, saobraćaj ima dvostruku ulogu. S jedne strane, saobraćaj kao fluid ili cirkulacija, objedinjuje gradske sadržaje, usmjerava i sinhronizuje aktivnosti i određuje ritam gradskog života. Sa druge strane, saobraćajnice omeđuju prostor za razvoj fizičkih struktura, tako da je saobraćaj neizbježan faktor prostorne organizacije grada. Jasno je, stoga, da grad i saobraćaj čine jedinstveni planersko-projektantski kompleks sa istim vremensko – prostornim dimenzijama. Zato planiranje i projektovanje gradskih saobraćanica ne može hiti nezavisno od namjene površina, kao što se i prostorni razvoj ne može planirati i projektovati bez jasno sagledanih uticaja na saobraćajne sisteme. Sa druge strane, grad nije moguće odvojiti od njegovog zaleđa, odnosno, šireg područja koje svakodnevno gravitira ka urbanom naselju i, generalno posmatrano, od ukupnog razvoja zemlje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Saobraćajna infrastruktura -
  • Školska godina: 2022
  • Maturski Radovi, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Kostajnica,  --- BIH | Banja Luka ---   Kostajnica Bosna i Hercegovina

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Komentari

Click to access the login or register cheese