Odlomak

1. ORIJENTACIJA NA POTROŠAČE
Orijetnacija na potrosače je pored orijentacije na konkurenicju i interfunckonalne koordinacije , ključni aspekt marketing koncepta. Orijetnacija na potrošače je najverljiviji dokaz postojanja i perspektive preduzeća. Orijentacija na potrošače- podrazumeva fokusiranje (usredsredjivanje) svih izvora kompanije (preduzeca) da bi se izašlo u susret potrebama i željama potrošača. Marketing kao poslvona funckija može biti efikasan i efektivan samo ako sa drugim psolovnim funkcijama u preduzeću zajedniči radi na kreiranju i isporučivanju superiorne vrednosti za potrosače. Privlačenje i zadrzavanje potrošača nije samo posao ljudi iz marketinga nego svih ljudi u preduzeću. Orijentacija na ptorošače je siguran put za tržisni uspeh i profit preduzeća. Orijentacija na potrošače je u srcu marketing koncepta predpsotalvja da sve aktivnosti u preduzeću počinju i zavrsavaju se potrošačima. Očekivanja ptorosača u vezi sa proizodima i uslugama formiaraju se pre kupovine. Sloboda da troše daje potrošačima veliku ekonomsku snagu . Vrednost za potrošače – razlika izmedju svih koristi i svih troskova konkretnog proizvoda u poredjenju sa konkurentskim proizvodima. V=K/T. Iako ljdui iz marektinga ne mogu da konrolišu izbor i ponašanje potrošača oni moraju neprekidno da nastoje da razumeju anticipiraju i utiču na proces odlučivanja potrošača o kupovini prozivoda i usluga. Povratne informaicje o potrebama i žemljama potrošača koje se prikupljaju marketing istraživanjima su veoma vazne i bez njih ne može preduzeće da dizajnira i proizvede prozivod koji će se prodati.

2.KREIRANJE VREDNOSTI ZA POTROŠAČE
Definisanje vrednosti Karakteristike vrednosti Proces određivanja vrednosti
Kreiranje i isporučivanje vrednosti ptorošačima može se analitički podeliti na sledeće faze : 1) Izbor vrendosti 2) Obezbeđivanje vrednosti 3) Komuniciranje vrendosti

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese