Odlomak

Sestrinske intervencije u sprečavanju nastanka i lečenju dekubitusa

1.UVOD

Dosadašnja iskustva su pokazala da je dekubitus komplikacija koja
nastaje usled produžene hospitalizacije, i često se pojavljuje kod osoba
koje su doživele teške traume ili oboljenja, zbog čega su prinuđene na
duže lečenje.

Dekubitalni ulkusi nastaju na spoljašnjim delovima tela, uglavnom na
mestima i delovima koji su najviše izloženi pritisku težine tela prema
podlozi na koju se telo naslanja, a bitan faktor u tome je hipoestezija odnosno
anestezija, smanjena osetljivost ili neosetljivost tog dela tela.

U tretmanu dekubitusa najveći problem je borba protiv infekcije, jer je
često kompresivni ulkus inficiran bakterijama koje izazivaju raspadanje
tkiva, stvaranje purulentnog sadržaja, neprijatnog mirisa koji iznova deluje
destruktivno na susedna tkiva.

Kod lečenja ovih bolesnika posebna pažnja se obraća na proteinogram.
Zbog transudacije tkivne tečnosti iz dekubitalne rane, dolazi do
gubitka velike količine proteina iz organizma pa nastaje hipoproteinemija,
što dovodi do tegoba i širenja postojećeg dekubitusa, a zarastanje je
usporeno.

Dekubitusi se najčešće javljaju u bolnicama i to kod hospitalizovanih
pacijenata, obično u toku prve dve nedelje lečenja osnovne bolesti.
Učestalost pojave varira od odeljenja do odeljenja, tako da ortopedska
odeljena i jedinice intenzivne nege imaju najveći procenat pacijenata sa
dekubitusima.

Troškovi, kao i dužina bolničkog lečenja, značajno su viši kod pacijenata
koji dobiju dekubitus tokom hospitalizacije. Dekubitusi dovode do
produženja bolničkog lečenja i troškova lečenja, i povećavaju vreme
koje medicinski tim provede oko ovog pacijenta.

Zbog toga je od velike važnosti adekvatna nega, redovna promena položaja
pacijenta i kontinuiran fizikalni tretman. Takođe, svakodnevnim razgovorom
sa pacijentom, sestra pomaže pacijentu da lakše podnese psihičke
probleme, koje svakako ovi pacijenti imaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese