Odlomak

UVODNE NAPOMENE
Općina Centar je najrazvijenija općina u Kantonu Sarajevo. Na njenom lokalitetu koncentrisani su impozantni ekonomski i društveni potencijali koji su u službi jačanja i iskorištavanja svih komparativnih i kompetetivnih prednosti područja. Na osnovama takvih resursa, općina Centar ima cilj da programima mjera podsticaja, obezbjedi što ugodniji ambijent za razvoj biznisa na njenom lokalitetu, dinamičniji razvoj privrede i novo zapošljavanje.

Akcenat općine je na razvoju i rastu malih i srednjih preduzeća (MSP) sa fokusom na «inkubiranje» biznisa što, prema konceptu savremenog ekonomskog stanovišta (američkog, japanskog…) predstavlja niz mjera i aktivnosti na stvaranju jednog zaštićenog – potpomognutog okruženja za razvoj novoosnovanih malih preduzeća tokom njihovih prvih godina
poslovanja. O ulozi općina u procesima lokalnog privrednog razvoja, a posebno o ulozi u razvoju sektora malih i srednjih preduzeća, postoje različita shvaćanja. Neke lokalne zajednice imaju strateško značenje, pri čemu jasno definišu svoju ulogu kao veoma značajnu u stvaranju odgovarajućeg (povoljnog) poslovnog ambijenta za nastajanje, rast i razvoj biznisa, odnosno jasno definišu svoju aktivnu ulogu u podizanju nivoa konkurentnosti svog lokaliteta u odnosu na susjedne lokalne zajednice. Tu se, po pravilu, radi o aktivnostima na: ¾ izradi urbanističkih i prostornih planova, odnosno poslovima na njihovim izmjenama i dopunama u skladu sa potrebama i inicijativama poslovnog sektora;  ¾ odnosno otkupu
privatnog zemljišta, i pretvaranju u građevinsko zemljište; ¾ obnovi i izgradnji infrastrukture; ¾ pojednostavljenju administrativnih procedura i njihovoj fleksibilnosti za
dobijanje različitih dozvola, izdavanju rješenja i sl.

Pored toga, njihova važna uloga je u procesu pronalaženja domaćih i stranih investitora i povezivanje sa lokalnim biznisima i slično. Sa druge strane, određeni broj općinā ima operativno shvatanje svoje uloge u lokalnom privrednom razvoju. Pri tome se misli na aktivnosti razvijanja projekata koji će potpomoći povećanje nivoa zapošljavanja u općini tako da razvijaju programe poticanja, primjera radi, u poljoprivrednim, turističkim, zanatskim i svim drugim projektima u kojima bi našli angažman znatan dio registrovanih nezaposlenih lica sa područja općine. Općina Centar je i u svom razvojnom dokumentu: «Operativni program lokalnog ekonomskog razvoja općine za period 2006-2010» (LER) odredila jasnu viziju svoje buduće
uloge, kao savremene administrativne potpore za privredni i društveni razvoj lokaliteta. Pri tome je, detaljno analizirala prisutne (i očekivane) prijetnje i barijere u makro i mikrookruženju, ali i otvorila vrata svojoj aktivnijoj ulozi u tome da sve svoje realne mogućnosti, snage i potencijale iskoristi na najbolji mogući način i postane, kao sredina, konkurentnija za vođenje biznisa

 

 

Zašto je fokus općine na generiranju razvoja malih i srednjih preduzeća?

Zato jer se orjentacijom na ovaj sektor:

 • ¾ podiže i dinamizira privredna aktivnost lokaliteta;
 • ¾ brže se ostvaruju ekonomski i društveni efekti;
 • ¾ dinamizira zaposlenost, otvara veći broj novih radnih mjesta;
 • ¾ grade temelji bržoj internacionalizaciji biznisa lokaliteta i regije;
 • ¾ izgrađuje ambijent za (ponovno) stvaranje korporacija i privrednih «giganata» kakvi su postojali, u Kantonu i šire;
 • ¾ otvaraju vrata savremenim ekonomskim relacijama, odnosno uvođenju partnerstva između javnog i privatnog sektora,itd.

Mala i srednja preduzeća su u savremenoj ekonomiji, posmatrano sa makroekonomskog gledišta, oslonac razvoja velikih svjetskih korporacija, a sa druge strane, u mikroekonomiji, predstavljaju generator promjena u ekonomiji jednog lokaliteta jer su najpogodniji oblik organizovanja privrednog života. To je zato jer:

 • ¾ pružaju mogućnost veće i diverzificirane proizvodnje i usluga,
 • ¾ povećavaju mobilitet tržišta radne snage,
 • ¾ povećavaju zaposlenost,
 • ¾ povećavaju izvoz,
 • ¾ utiču na smanjenje platnog deficita,
 • ¾ utiču na ravnomjerniji regionalni razvoj,
 • ¾ jačaju materijalnu osnovu za obrazovanje, zdravstvenu i druge društvene djelatnosti, itd.

Posebno treba istaći, da se u uslovima nestabilne privrede, kakva je naša, i čestih promjena na tržištu, MSP pokazuju fleksibilnijima, jer se brže prilagođavaju promjenama, lakše iznalaze puteve za rast ili opstanak, lakše primjenjuju inovacije u poslovanju i td. U našem privrednom okruženju, MSP su zamjena za nekadašnje velike domaće firme, značajan su potencijal za sve oblike profitabilnog partnerstva domaće i strane ekonomije i osnova za stvaranje velikih korporacijskih sistema .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari