Odlomak

UVOD
Cilj ovog rada je pojašnjenje pojma sponzorstva koje se razvilo iz kontakta i komunikacije od skromnih početaka. To je nekada bilo malo više od mogućnosti za oglašavanje i korporativnu gostoljubivost. Od 1970.godine postoji bolji način za postizanje brojnih marketing korporativnih komunikacija. Naime, sponzorstvo se sada koristi za pogon u prodaji, kao i za razvoj povoljnih udruženja brenda i korporativne svijesti ka razvijaju internih i komunikacionih odnosa.

Sponzorstvo i njegovi ciljevi ostvaruju se putem identifikacije procesa sponzorstva, informacija koje se redukuju i načina na koji je dobijena informacija nastala, kako bi se mogla kvalitetno ocijeniti.

Osnovni razlog favorizovanja sponzorstva leži u šansi da se preko njega brzo i kvalitetno može dostići željeni nivo imidža sponzora ili njegovog proizvoda.

Postoje tri ključna faktora za sponzore u izradi uspjeha sponzorstva:

1. neophodnost da iskoristi pravo na događaj;
2. sponzorstvo svojom ulogom treba da teži ka integrisanim marketing komunikacijama;
3. potrebe sponzorstva su cilj poboljšanja budućih performansi;
Namera je da se prati linija sponzorstva sa fokusom na strateški pristup razvoju događaja programa samog sponzorstva.
1. POJAM I CILJEVI SPONZORSTVA

Sponzorstvo je poslovni odnos između onoga ko obezbjeđuje sredstva, resurse ili usluge i pojedinca, događaja ili organizacije koja zauzvrat nudi određena prava i asocijacije koje mogu da se iskoriste u komercijalne svrhe.

Upotreba sponzorstva u događajima kao komunikacijskog alata nije nov alat. Istorija pokazuje da događaji koji su korišćeni u političke svrhe u vreme Rimskog carstva, sa gladiatorskih takmičenja, zapamćeni su od strane bogatih vladajućih klasa radi sticanja dobiti i povećanja društvenog statusa.
1.1 Kategorizacija ciljeva

Ciljevi sponzorstva se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe:

• Direktni ciljevi sponzorstva su ciljevi koji se bave kratkoročnim uticajem na potrošnju putem fokusiranja na povećanje prodaje.
• Indirektni ciljevi sponzorstva doveli su do željenih ciljeva unapređenjem prodaje putem metode koje su težili ka što boljim atributima.

Pet glavnih ciljeva sponzorstva su da se:

1. stekne publicitet,
2. stvore šanse za zabavne aktivnosti,
3. ostvare povoljne asocijacije o brendu i kompaniji,
4. poboljšaju odnosi sa zajednicom, i
5. stvore promotivne šanse.

Glavna dva učesnika u sponzorstvu su sponzor i prodavac usluge, koji svoj odnos regulišu ugovorom o sponzorstvu. Treći član je publika tj. javnost kojoj se usluga nudi. U ugovoru se definišu cijena, kao i obim prava i način njihovog korišćenja. Korišćenje prava može biti jednokratno, višekratno (2,3,5 godina) ili dugoročno.Vrijednost sponzorstva u komunikativnom smislu leži upravo u kombinovanju ove tri kategorije publike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari