Odlomak

1.UVOD

Sportom se nazivaju takmičenja koja su najčešće u sferi fizičkih aktivnosti, ali postoje i sportovi koji nisu vezani za fizičku aktivnost, kao na primer šah. Neki od razloga za bavljenjem sportom mogu biti razonoda, razvijanje tela, poboljšanje sposobnosti, takmičarski duh, kao i finansijska dobit.

Industrija (od latinske reči industrius – vrednoća) je grana privrede koja zahteva veću količinu prirodnih resursa i izvora energije da bi se dobio krajnji proizvod. Industrija zahteva velike količine početnih ulaganja kapitala, pre nego što počne da se realizuje dobit.

Sport kao industrija je prilika za pojedince da spoje interes za sport i interes za neke druge aktivnosti. Na primer: osoba koja je zainteresovana za dizajn patika i sport, može svoje znanje spojiti u rad na dizajnu sportske obuće. Osoba koja programira kompjuterske programe i voli sport, može razviti program za vežbanje, tipičan za pojedinačne sportove.

Zbog svoje višestruke primenjivosti, sport kao industrija postaje jedna od najrazvijenijih industrija u svetu.

2. POJAM SPORTSKE INDUSTRIJE

Sportska industrija podrazumeva različite proizvode ili usluge koji su povezani sa sportom i nalaze se u ponudi kupcima, odnosno korisnicima. Prvenstveno to su prozivodnja usluga i ideja, a zatim i robe, kroz raznovrsne aktivnosti vezane za unapređenje sportske organizacije i njenog rada i funkcionisanja.

Sport se praktično razvio u svojevrsnu i specifičnuindustriju, odnosno privrednu granu i to je jedan od razloga što jesportska industrijai postala,pogotovo u zapadnom svetu, sinonim za današnji sport.Može se reći da je sport (sportskeaktivnosti) koga izučava teorija sporta i sportskog treninga, samo sredstvo koje koristisportska industrija.

Industrija sporta je sastavni deo nacionalnih ekonomija i ona je blisko povezana saproizvodnjom, promocijom i marketingom sportske opreme i usluga, kao i sa organizovanjem iodržavanjem sportskih događaja, sponzorstva u sportu itd.Ona kao cilj ima pre svega maksimiziranjeprofita. Imajući u vidu da je u osnovi industrije sporta ipak sportska aktivnost, a samim tim i filozofijasporta, neophodno se nameće potreba specifičnog menadžmenta koji obuhvata i biznis, ali i sport.

Razumevanje sportske industrije se na najbolji način zaokružuje njenim segmentiranjem, odnosnoprikazivanjem različitih oblasti koji je sačinjavaju.

3. SEGMENTI SPORTSKE INDUSTRIJE

Proizvodi koje uključuje sportska industrija su:
• Učestvovanje,
• Zabava,
• Oprema i odeća
• Promo materijali
• Sportski objekti
• Marketing istraživanja
• Menadžment sporta

Važno je prepoznati da proizvodi mogu biti ili oprema ili usluge ili ljudi ili mesta ili čak i ideje.

U osnovne segmente sportske industrije spadaju:
• Sportski turizam
• Sportska oprema
• Sportski marketing
• Sportski menadžment

Sportski turizampodrazumeva putovanje ljudi koji su na neki način uključeni u sport, da li kao učesnici ili kao posmatrači, kako bi učestvovali ili posmatrali sportsko dešavanje koje se odvija van njihovog stalnog mesta boravka.

Ovaj oblik turizma postaje sve zastupljeniji i ovaj termin se sve više koristi jer je moderno doba dovelo do toga da ljudi nemaju vremena za sport i sportske aktivnosti, te one počinju polako ali sigurno da predstavljaju luksuz.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari