Odlomak

Sportsko -rekreativni programi animacije u turizmu predstavljaju važan deo savremene
turističke ponude i izazivaju veliku radoznalost i zainteresovanost turista za njihovu
realizaciju, budući da su vezani za korišćenje datih mogućnosti za održavanje i
unapređenje njihovog psiho-fizičkog zdravlja.
Baziraju se na nekim fundamentalnim principima uspešne animaciono-turističke
aktivnosti, (sloboda izbora, primerenost sklonostima i afinitetima, neposredno učešće
turista u realizaciji, interpersonalna komunikacija, dinamičnost ovog segmenta turista
i drugo.). Takav tretman sportskorekreativnih programa i realna očekivanja na planu
jačanja tela i duha putem njihovog ostvarivanja, čini razmatranje benefita sportskorekreativnih sadržaja u programima turističke animacije, kao i uloge i značaja sportskorekreativnih programa animacije u turizmu, izuzetno svrsishodnim i opravdanim.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Velnes i medicinski turizam -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese