Odlomak

Cilj svakog preduzeća kao osnovnog privrednog subjekta jeste efikasnost poslovanja. Ubrzani razvoj nauke, tehnike i tehnologije dovodi do ubrzanog razvoja tržišta. Sa razvojem tržišta menja se i odnos prema kvalitetu jer kvalitet je centralni deo tržišnih osnova. U ovoj nelojalnoj borbi za postizanje što bolje pozicije preduzeća na tržištu i da budemo što konkurentni, zahteva od menadžmenta preduzeća da primene savremeni pristup upravljanju kvalitetom u sva područja društvene delatnosti.
Postizanje konkurentnosti i efikasnosti, smanjenje troškova i dugoročni održivi razvoj u celom svetu postiglo se masovnom primenom standarda ISO 9000.
Značaj primene ovih standarda se sastoji u uniformisanju globalnih principa rada funkcija u preduzeću. Time će da se unapredi i kvalitet proizvoda i usluga u najširem smislu reči.
Primena ISO 9000 standarda uvodi optimalnu organizaciju u preduzeće, povećava profit, smanjuje troškove, obezbeđuje tržišnu prednost. Dovoljno razloga da se njima treba ozbiljno baviti.
Završni rad se sastoji iz četiri poglavlja. U prvom poglavlju obrađen je pojam kvalitet, prvenstveno sa stanovišta proizvoda i kontrole proizvodnih procesa. U drugom poglavlju, koje je zajedno sa trećim i težišno poglavlje ovog završnog rada, obrađena je problematika standarda kvaliteta u integrisanim sistemima, počev od pojma standarda, preko standardizacije, prvenstveno sa stanovišta međunarodne organizacije za standardizaciju, do prednosti uvođenja standarda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese