Odlomak

1.    Metoda sila ( Uslovne jednačine za statički neodređene veličine )
Veličine X1 do Xn ne mogu da se odrede iz uslova ravnoteže nosača već iz uslova kompatabilnosti deformacije nosača

2.    Metoda deformacije ( Uslovne jednačine za deformacijski neodređene veličine )
Radi postavljanja uslovnih jednačina za deformacijski neodređene veličine φ i Δ obično se služimo figurom čvorova koju dobijamo kada u datom nosaču isključimo sve krute veze štapova u čvorovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Arhitektura

Više u Skripte

Komentari