Odlomak

 

Cijena se često određuje sa aspekta vrijednosti kao novčani izraz vrijednosti ili kvantitativni izraz vrijednosti proizvoda. U tom smislu cijena se odnosi na iznos novca koji kupac plaća kao protivvrijednost za kupljeni proizvod ili uslugu. Obično je izražena u novčanom obliku, iako plaćanje ne mora da bude u novčanom obliku.
Šire posmatrano, cijena se shvata kao novčana vrijednost jedinice dobra, usluge ili inputa faktora. Neki autori naglašavaju dva ugla gledanja na cijene – sa stanovišta tržišta ili sa aspekta troškova. Kupci vide cijenu kao monetarni izraz vrijednosti za dimenzije kvaliteta ili karakteristike (koristi) vezane za dati proizvod ili usluge u poređenju sa drugim proizvodima ili uslugama. Drugo viđenje cijena se odnosi na pokrivanje troškova proizvodnje i distribucije proizvoda uz dodavanje prinosa.
Preduzeća kao poslovne organizacije, nalaze se između dvije vrste tržišta: (1) tržišta na kojima nude i prodaju svoju robu, i (2) tržišta faktora proizvodnje, gdje se pojavljuju kao nosioci tražnje tih faktora. Menadžeri nastoje da faktore kupuju po cijenama koje troškove poslovanja vode ka minimumu, dok težnju posvećuju ka povećanju profita.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari