Odlomak

Uvod

Preduzeća su ekonomski poslovni sistemi koji kroz svoje poslovanje, rast i razvoj obavljaju ekonomske aktivnosti. Preduzeće je organizacija čiji je cilj proizvodnja i obavljanje usluga i prometa radi sticanja dobiti. Preduzeće ima svoje ciljeve, program rada, svoja sredstva, kadrove i organizacionu strukturu.
Strategija je jedna od najčešće upotrebljavanih riječi u rječniku menadžera. Ona je relativno nov koncept, koji u poslovnoj teoriji i praksi preduzeća počinje da se koristi od sredine pedesetih godina XX vijeka.
Strategija dolazi od starogrčke riječi strategos i doslovno znači „vodjenje vojske“ (grč. stratos:vojska, ago. voditi, strategos: vojskovođa).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari