Odlomak

Pitanje suvereniteta nesumnjivo predstavlja jedno od ključnih pitanja državnog i međunarodnog prava, te međunarodnih odnosa uopšte. Suverenitet se, što naročito dolazi do izražaja u savremenim uslovima, (posebno u 21. vijeku) javlja kao jedan od najznačajnijih faktora u određivanju međusobnih odnosa država u procesu njihove međusobne komunikacije. Inače, suverenitet je opšte prihvaćen kao jedno od osnovnih obilježja svake države i osnov za njihove međusobne odnose. Pod državom se, kao organizovanim društvom, podrazumijeva zajednica ljudi (narod) nastanjen na jednoj teritoriji (teritorija) i organizovana saglasno jedom pravnom poretku koji ima karakter originernosti (suverenosti, suverene vlasti). Prva razmišljanja o pojmu (fenomenu) suvereniteta javljaju se relativno rano, ali je sam pojam suvereniteta od početka bio dosta različito shvatan u teoriji. Nastankom apsolutnih monarhija može se konstatovati da su osnovi njegovog obima i sadržaja, u smislu savremenog shvatanja uobličeni, ali u novije vrijeme pogotovo posljednjih nekoliko desetljeća, dolazi do snažnog raskoraka između teorijskih postavki i faktičkog stanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Ustavno Pravo prof. Željko Todorović
  • Školska godina: prof. Željko Todorović
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari