Odlomak

Motivacija kao psihička funkcija usko je povezana sa ponašanjem ljudi, a samim tim i sa radom i radnom organizacijom. Pojam motivacije nerazdvojno je vezan za pojam menadžmenta. Menadžment kao veština vođenja poslova pomoću ljudi u velikoj meri uključuje i proces motivacije i motivisanja. Od menadžera se očekuje da u procesu vođenja poslova utiče na zaposlene kako bi poslovanje radne organizacije bilo što uspešnije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari