Odlomak

Uvod

ANTROPOMOTORIKA je vezanazapokret, odnosnokretanje.
Osnovnefilozofskekategorijeantropomotorikesu:
1. Pokret
2. Kretanje
3. Motoričko funkcionisanje

Pod pokretom se podrazumeva elementarno pomeranje dela čovečjeg tela u jednom zglobu, u jednoj ravni (na primer: pregibanje u zglobu lakta). Za neke pokrete i kretanja nije potrebno učešće svesti (svesne aktivnosti), nego se oni mogu obavljati i refleksno-instinktivno.

Kretanje predstavlja povezano pomeranje više delova tela u jednom ili više zglobova sa determinantom nekakvog cilja (hodanje, trčanje, izvođenje skoka, bacanje, vučenje, nošenje i slično). Za kretanje nije bitna lokomocija (kretanje, pokretanje tela), nego se ono može obavljati i u mestu, odnosno na istom mestu.

Pod motoričkim funkcionisanjem se podrazumeva obavljanje određene telesne aktivnosti, radi ostvarivanja određenih životnih, radnih, sportskih i drugih potreba.
Razlozi motorčkog funkcionisanja su:
– poboljšanje zdravstvenog stanja pojedinca
– kondicione prirode
– korektivni uticaj
– estetske prirode
– redukcija telesne mase
– agonistički razlozi
– egzistencijalni razlozi
– rehabilitacione prirode
MANIFESTNI I LATENTNI PROSTOR ANTROPOMOTORIKE

Kada govorimo o kretanju kao najvišoj I najsloženijoj manifestaciji pokreta, moramo znati da ono pripada manifestnom prostoru čoveka.
Latentni prostor podrazumeva ogroman broj unutrašnjih faktora nedostupnih eksplicitnom opserviranju, ali se može dijagnostikovati i indirektnim putem. Na primer, često se za nekoga kaže da “nema dovoljno snage, nema dovoljno brzine, nije dobro fizički pripremljen” itd.
Pojmovi snaga, brzina, izdržljivost, koordinacija itd su upravo te latentne dimenzije čoveka koje se ne mogu direktno izmeriti, ali se oseća njihovo dejstvo i uticaj na neki ostvareni rezultat. Na primer, skok u vis i u dalj, trčanje, bacanje, vreme postignuto u plivanju itd. S druge strane sve što možemo videti I što možemo izmeriti, oceniti, a iskazuje se određenim veličinama (dužinom, brzinom, visinom, intenzitetom) pripada manifestnom prostoru čoveka. Celokupan ovaj prostor je zavistan od stanja latentnih dimenzija čoveka I kvaliteta njegovih morfoloških, funkcionalnih, motoričkih i drugih sistema i podsistema. Osnovnu ulogu u svemu tome, ima centralni nervni sistem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Antropomotorika Dr. Đorđe Nićin
  • Školska godina: Dr. Đorđe Nićin
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Subotica,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari