Odlomak

Termodinamika je nauka koja se bavi načinima prenošenja energije, kao i transformacije jednog oblika energije u drugi. Drugim rečima, termodinamika je nauka o energiji. Naziv termodinamika potiče od grčkih reči therme što znači toplota i dynamis što znači snaga, kretanje.
Iako nije lako definisati energiju u literaturi se može sresti više definicija ali neke od najpreciznijih su:
Energija je sposobnost vršenja rada.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 54 stranica
  • Termodinamika prof Nedžad Rudonja
  • Školska godina: prof Nedžad Rudonja
  • Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Mašinski fakultet  

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari