Odlomak

1. Pojam i termin lokalne samouprave

Lokalna samouprava, najkraće rečeno, je oblik upravljanja i odlučivanja gradjana u lokalnim zajednicama. To je zapravo osnovna organizacija vlasti u jednoj državi koju vrše lokalni organi.

Sa teritorijskopravnog stanovišta lokalna samouprava predstavlja lokalnu vlast koja ima odredjen stepen slobode, samostalnosti i materijalnih mogućnosti za ostvarivanje svojih izvornih i ustavom garantovanih funkcija. U lokalnim zajednicama, u kojima se najčešće ostvaruje lokalna samouprava, uskladjuju se i zadovoljaaju primarni, životni i svakodnevni interesi gradjana. O tim interesima odlučuju sami gradjani neposredno ili preko izabranih predstavničkih organa. Zbog toga se i kaže da je lokalna samouprava jedna od najznačajnijih političkih institucija.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari