Odlomak

Devizno tržište predstavlja deo finansijskog tržišta na kome se, prema jasno definisanim uslovima i pravilima, vrši trgovanje stranim valutama, odnosno vrši razmena deviza. Moze da se naglasi da ovo tržište ima veliki značaj u finansijskom sistemu jedne zemlje. Devizno tržište predstavlja vezu nacionalne privrede sa međunarodnim okruženjem. Osnovna funkcija ovog segmenta finansijskog tržišta jeste da omogući nesmetano obavljanje međunarodnog platnog prometa i da održava likvidnost zemlje. na ovim tržištima, preko cene domaće valute- deviznog kursa, najbolje je sagledati efikasnost jedne nacionalne ekonomije.
Što se tiče funkcije i zadataka deviznog tržišta moramo naglasiti da devizno tržište predstavlja mehanizam preko koga se uspostavljaju relativne vrednosti između različitih nacionalnih novčanih jedinica- valuta. Uspostavljanja relativnih vrednosti nacionalnih valuta proizilazi iz mehanizma plaćanja, uspostavljenog ekonomskim transakcijama koje subjekti jedne zemlje obavljaju sa subjektima drugih zemalja.
Osnovna funkcija deviznog tržišta je utvrđivanje odnosa vrednosti jedne valute prema valutama drugih zemalja. Ovu funkciju tržište obavlja formiranjem deviznog kursa, koji predstavlja broj jedinica domaće valute koji je potreban da bismo kupili jednu jedinicu inostrane valute.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese