Odlomak

Turizam poslednjih decenija doživljava svoju ekspanziju, uvodeći velike promjene u sistemu poslovanja, naravno u pozitivnom pravcu. Često se kaže da nije dovoljno nuditi turistima samo usluge smještaja i hrane, već je neophodno osmisliti dodatne načine animacije i aktivnosti, koji će privući pažnju turista, ispuniti slobodno vrijeme, učiniti cjelokupan boravak interesantnijim, a to je i ključ uspjeha u privlačenju novih i stvaranju stalnih turista.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari