Odlomak

Ugovor je svaka saglasnost volja dvaju ili više lica kojom se postiže neko pravno dejstvo. Pravno dejstvo se može sastojati ili u zasnivanju pravnog odnosa ili u izmjeni nekog postojećeg pravnog odnosa ili najzad u njegovom ukidanju.

Ugovore poznaju i druge grane prava, a prije svega stvarno, porodično, nasljedno, radno, međunarodno i dr. prava. Međutim, najznačajniji među njima su obligacioni ugovori, što prema primeni u praksi, što prema njihovom teorijskom značenju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari