Odlomak

UGOVORNO PRAVO

I Autonomija volje

Zakon o obligacijam je donet 1978 godine do kada se sudilo na osnovu pravnih pravila, a sva primena se vršila na osnovu Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. Aprila 1941. godine. Naš zakon o obligacionim odnosima je vrlo stabilan zakon, sa dobrim rešenjima, a posle njegovog donošenja bilo je nekoliko malih skoro kozmetičkih intervencija.

Zakon uređuje promet roba i usluga i obligacione odnose kojima se to uređuje. Dakle, ugovorno pravo, pruzrokovanje štete i njena naknada, nezvano vršenje tuđih poslova, sticanje bez osnova, jednostranu izjavu volje.

Zakon te odnose jednobrazno uređuje bez obzira da li su to fizička i pravna lica.

Izuzetno Zakon markira neki odnos koji zahteva specifično uređenje.

GRANICE AUTONOMIJE VOLJE

Su ona ograničenja koja su postavljena tako čvrsto da njihovo nepoštovanje vodi apsolutnoj ništavosti ugovora.

U porodičnom pravu stoji da bračni drugovi ne mogu da raspolažu svojim udelom u bračnoj imovini. Ne može neko ko je u braku, pre nego što se utvrdi ko je i koliko sticao, da se proda npr kuću koja je bračna tekovina.

Ako to uradite vi ste naišli na jednu zabranu sadržanu u imperativnom propisu koja kaže „to nije dopušteno“ ili „ništavo je“.

Kao što niste mogli da prodajete, tako i ako uđete u parnicu neće moći da priznate da je gradsko građevinsko zemljište bilo predmet prodaje. Ne možete da se poravnate povodom toga jer je taj predmet nedopušten. Zato9

1. Princip-načelo ravnopravnosti učesnika u postupku

2. Načelo savesnosti i poštenja

3. Načelo zabrane zloupotrebe prava

4. Načelo jednake vrednosti davanja u obligacionom odnosu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 69 stranica
  • Ugovorno pravo Leposava Karamarković
  • Školska godina: Leposava Karamarković
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,    Predavanje za pravosudni ispit

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari