Odlomak

 UVOD
Svaka zemlja, u težnji da ostvari što brži ekonomski rast, punu zaposlenost, bolji standard svojih građana, što bolju makroekonomsku stabilnost mora da provodi adekvatnu ekonomsku
p olitiku.Pravilna ekonomska p olitika dovodi do ispunjavanja makro i mikro ekonomskih ciljeva.Poznato je da se finansijski sistem svake zemlje stalno razvija, te je nephodno da nosioci monetarne politike stalno prilagođavaju svoje monetarne aktivnosti tom sistemu. Konzistentnost, pravovremenost monetarnih aktvnosti i monetarnih vlasti od izuzetnog su značaja za cjelokupan finansijski sistem. Ukoliko je dio tog finansijskog sistema bankarski sistem sa centralnom bankom kao stubom sistema i komercijalnim bankama, onda je za likvidnost, stabilnost i efikasnost sistema od posebnog značaja upravo izbor samog modela upravljanja monetarnom politikom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese