Odlomak

Uvod

Predmet istraživanja, odnosno tema ovog seminarskog rada jeste uloga oružanih snaga u sistemu nacionalne sigurnosti. Dakle, u ovom radu se radi o dva pojma, nacionalnoj sigurnosti i oružanim snagama. Stoga, neophodno je pojašnjavanje svakod od ova dva pojma ponaosob, a zatim predstavljanja njihovog uticaja i međuzavisnosti, odnosno sublimacija tih pojmova. Uloga oružanih snaga u nacionalnoj bezbijednosti je svakako velika, ali postavlja se pitanje koliko je velika ta uloga? Upravo na to pitanje ćemo pokušati odgovoriti u ovom radu. Jesu li države koje imaju vojsku sigurnije od država koje je nemaju?
Osnovni cilj i zadaci rada proizilaze iz teme, a to je definisanje stepena uticaja oružanih snaga na nacionalnu sigurnost. Metode kojima ćemo se služiti prilikom izrade seminarskog rada su: metod analize, metod sinteze i komparativni metod.
1. Pojam nacionalne sigurnosti

Bezbjednost možemo da posmatramo kao:
• vrijednost,
• potrebu,
• interes,
• stanje,
• funkciju i
• sistem.
Bezbjednost u savremenim uslovima podrazumijeva stanje zaštite životno važnih interesa ličnosti, društva i države od unutrašnjih i spoljašnjih prijetnji političkog, ekonomskog, socijalnog, vojnog, tehnološkog, ekonomskog i drugog karaktera. Ona predstavlja političku, ekonomsku i socijalnu stabilnost u državi, bezuslovno ostvarivanje zakona i održavanje pravnog poretka. Bezbjednost u savremenim uslovima obuhvata ekonomsku, ekološku, političku, informacionu, i druge bezbjednosti, na lokalnom i globalnom nivou.
Postoji više nivoa bezbjednosti:
• ljudska,
• pojedinačna,
• nacionalna,
• regionalna,
• globalna,
• kolektivna,
• društveno-socijalna,
• međnarodna,
• politička,
• kulturna,
• ekološka,
• kooperativna…
U 20. vijeku se formiraju i mnoge međunarodne organizacije, uključujući i OUN, pozvane da štite narode od ratnih sukoba. Sredinom 20. vijeka sa razvojem naučno tehnološke revolucije javljaju se relativno samostalni vidovi bezbjednosti:
• ekološka,
• ekonomska,
• informaciona.
Bezbjednost je djelatnost ljudi, društva, države, koja se ispunjava u spriječavanju, ublažavanju, odstranjivanju opasnosti i ugrožavanja. Bezbijednost se definiše kao stanje u kojem je osiguran uravnotežen fizički, duhovni, duševni i materijalni opstanak pojedinca i društvene zajednice u prirodi.
Oblici ugrožavanja bezbijednosti su:
• spoljni:
o oružani (oružana agresija, intervencija, oružani pritisak) i
o neoružani (spec.rat, politika, ekonomija, subverzija);
• unutrašnji:
o oružani (oružana pobuna, terorizam masovnih razmjera);
o neoružani (obavještajno izviđačke djelatnosti; sabotaže; diverzije; građanski neredi; destruktivna psihološka i propagadna djelatnost; kriminalitet; sociopatološke pojave; ekstremizam; ugrožavanje bezbjednosti saobraćaja; požari; ugrožavanje životne sredine).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese