Odlomak

UVOD

Kada govorimo o kvalitetu danas možemo slobodno reći da on postaje jedan od presudnih faktora za tržišno diferenciranje organizacije i njene konkurentske prednosti. U vremenu visokokvalitetnih proizvoda i usluga i sve veće konkurencije na tržištu svaka firma mora da kao prioritetni cilj postavi sebi kvalitet. Kvalitet na svakom nivou. Total quality management (menadžment totalnog kvaliteta) se mnogo puta dokazao kao efikasan proces unapređenja i funkcionisanja organizacije a njegova vrednost se potvrđuje kroz sveobuhvatan i dobro osmišljen implementacijski proces. TQM kao proces predstavlja niz promena i treba ga shvatiti kao filozofiju koja utiče na način i oblikovanje poslovanja preduzeća. Upravljanje kvalitetom kao ključnim resursom u tržišnoj utakmici za pridobijanje kupaca znači kontinuiranu potragu za boljim tehničkim, tehnološkim, marketinškim i bilo kojim drugim unapređenjima i poboljšanjima koja će mu proizvesti željeni rezultat, a to je zadovoljstvo korisnika. Da bi se došlo do zadovoljnijeg kupca treba mu pružiti pre svega superiorniji kvalitet proizvoda i usluge. Danas kupci sve više zahtevaju kvalitet a za rukovodstvo je od esencijalnog značaja da na svim nivoima bude istrajno u njegovom dostizanju. Put do željenog rezultata je dug proces i treba da obuhvati svaki delić preduzeća, ali njegovi rezultati su vidljivi i dugotrajni.

 

 

 

EVOLUTIVNI PREGLED KVALITETA

Kao prve znake sistema kvaliteta mozemo uzeti zapise koji se nalaze u Hamurabijevom zakoniku, donetom u Vavilonu, oko 3000 godina pre Hrista.Jedna od odredbi ovog zakona koje se odnosi na kvalitet, glasi: “Zidar koji sagradi kuću koja se sruši i usmrti stanare i sam će se kazniti smrću.“
Drugi oblici kontrole proizvodnih procesa potiču iz perioda starog Egipta, što potvrđuju savršeno oblikovani i obrađeni kameni blokovi, koji su korišćeni prilikom izrade piramida, gde je postojao detaljno razrađen i dokumentovan, takozvani sistem kvaliteta, koji se odnosio na sahrane egipatskog plemstva. Taj se sistem opisuje u raznim dokumentima u kojoj su propisani rituali i obrada dobara koja su se pokopavala zajedno s preminulom osobom. Cilj tih sistema je bio osigurati preminulim osobama nastavak raskošnog ovozemaljskog života u zagrobnom životu.
Kao sledeći primer, o primeni sistema kvaliteta, bi se mogao navesti i kineski car Kin Ši Huangadi, u čijem carstvu, sva roba koja se dopremala u carsko domaćinstvo trebala je imati oznaku s imenom proizvođača kako bi se u slučaju neispravnosti proizvoda mogao identifikovati i kazniti njen proizvođač. U svakom slučaju za pojam kvaliteta se zna već odavno.
Ali treba napomenuti da je kvalitet izazivao zanimanje menadžmenta, upravo onoliko vremena od kada postoje fabrike. Žan-Baptist Kolbert, ministar kralja Luja XIV, napisao je 1664. godine: „Kada bi naše radionice mogle, sa posebnom pažnjom da nametnu superiorniji kvalitet našim proizvodima, stranci bi mogli da uoče prednost kupovine Francuskih proizvoda i novac bi priticao u naše kraljevstvo.“
Ono što je Žan-Baptist Kolbert napisao 1664. godine predstavlja istinu koja se očituje i danas: Potrošači i kompanije nastoje da kupe proizvode visokog kvaliteta. Iako se uloga menadžmenta i industrije u okviru organizacije dramatično promenila kroz vekove, sve organizacije još uvek streme tome da budu prepoznate po tome što proizvode proizvode visokog kvaliteta i pružaju usluge na najvišem nivou. Jedan od metoda koji koristi menadžment u mnogim organizacijama je implementiranje menadžmenta najvišeg kvaliteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese