Odlomak

Sektor telekomunikacija je deo infrastrukture, pa i šire oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Kao takav je od suštinske važnosti za privredni rast i razvoj. Telekomunikacije obuhvataju svake aktivnosti kojima se pružaju telekomunikacione i slične usluge, odnosno prenos i prijem poruka kao i njihovo emitovanje (sve navedeno u vidu signala). Tokom 80-ih godina, oblikovan je sektor telekomunikacija, i to setom tržišnih reformi koje su tada bile sprovođene širom sveta. Telekomunikacije su jako značajan privredni sektor koji ima veliki uticaj na ekonomsku konkurentnost. Danas se najznačajnijim investicijama u ovu infrastrukturu smatraju one koje se odnose na tehnologije širokopojasnog pristupa koji omogućuje prenos podataka velikim brzinama, zatim multimedijalnu komunikaciju, poboljšanje pristupa informacijama i podršku visokog kvaliteta internet konekcija.

1. POJAM TELEKOMUNIKACIJE

U tehnologiju telekomunikacija se ubrajaju one aktivnosti koje pružaju telekomunikacione usluge, kao i prijem (prenos) poruka i njihovo emitovanje. Privredni sektor telekomunikacija ima veliki uticaj na ekonomski rast i razvoj, kao i na konkurentnost. Sektor telekomunikacija je podeljen na tri grane:
1. Kablovske telekomunikacije;
2. Bežične telekomunikacije;
3. Satelitske telekomunikacije.
Kablovkse telekomunikacije, kao što i sam naziv govori, omoguićavaju pružanje telekomunikacionih usluga posredstvom kablovske infrastrukture. Između ostalog, u ovu granu spadaju upravljanje kablovskim distributivnim sistemom, upravljanje i održavanje prenosnih uređaja koji obezbeđuju distribuciju signala do određene tačke, kao i obezbeđivanje internet pristupa od strane operatera kablovske infrastrukture.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Upravljanje telekomunikacijom -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Telekomunikacije
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Rudarsko-geološki fakultet  

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari

Click to access the login or register cheese