Odlomak

UVOD

Reč inflacija potiče od latinskog izraza inflatio, što bi u prevodu značilo naduvavanje, nadimanje. Pojava inflacije je veoma starog porekla, smatra se da se ona pojavila još u antičkom dobu, zatim u Vizantijskom carstvu kada je došlo do opadanja vrednosti Rimske novčane jedinice. Tokom XVI veka poznato je slabljenje vrednosti novca i rast cena u celoj Evropi kao i tokom Napoleonovih ratova za vreme Francuske revolucije. Do korišćenja i upotrebe ovog pojma u ekonomskoj doktrini dolazi se u periodu građanskih ratova u Sjedinjenim Američkim Državama (1861 – 1865). Godine 1864. u Njujorku je objavljena knjiga Aleksandra Demlera pod nazivom ”Velika papirna obmana ili približavanje finansijske eksplozije” gde se po prvi put u ekonomskoj misli upotrebljava sam izraz inflacija. Naime, u to vreme se taj izraz upotrebljavao sa namerom da se izrazi naduvanost novčanog opticaja i visok porast cena.

Jedan pisac je slikovito rekao za inflaciju: ”Ranije smo polazili u trgovinu s novcem u našim džepovima i vraćali se sa hranom u korpi. Sada, odlazimo sa novcem u korpama, a vraćamo se sa hranom u džepovima”.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese