Odlomak

Kao i u mnogim drugim aspektima savremenog društva, i u sferi vladavine i politike dešavaju se velike promene. Vladavina se odnosi na sprovođenje politike, donošenja odluka i pitanja od državnog značaja od strane zvaničnika koji predstavljaju deo političkog aparata.
Politika se odnosi na sredstva koja koristi vlast da bi odredila obim i sadržaj aktivnosti vezanih za vladavinu. Sfera političkog može da se prostre daleko izvan sfera državnih institucija kao takvih. Moć je sposobnost pojedinaca ili grupa da ostvari sopstvene interese, čak i ako se drugi tome protive. To ponekad podrazumeva i upotrebu sile, kao što je učinila indonežanska vlast pri slamanju demokratskog pokreta u Istočnom Timoru ( str. 424 prvi pasus ).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 5 stranica
  • Sociologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Sociologija
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari