Odlomak

Pod trgovinom ljudima se predviđa  kupovina ili držanje nekog drugog lica radi njegove ekspolatacije, zajedno sa svim drugim radnjama koje mogu biti deo pomenutog postupka  kao što su : čuvanje, sakrivanje prevoz i slično. U svim ovakvim slučajevima uvek je prisutan faktor nečije ekspolatacije. Eksploatacija se konitunuirano održava upotrebom sile, pretnje, prevare, otmice i slično. Trgovina ljudima je vid modernog ropstva, koje se zasniva na ponudi i potražnji i samim ti je vrlo unosan posao. Kako novi globalni poredak pospešuje razvijanje tehnologije, olakšano je formiranje kriminalnih organizacija koje se trgovinom ljudima.

Područja u kojima se vrši regrutacija žrtava trgoivne ljudima su u većoj meri politički i ekonomski zaostala. Veći procenat žrtava trgovine ljudima su žene (80 %) , a 70%  žena i devojaka bude prodano sa ciljem seksualne ekspolatacije

Početkom XX veka donet je prvi međunarodni dokument koji u celosti vrši regulativu zabrane trgovine belim robljem. Posle njega, 1921. doneta je Međunarodna konvencija u suzbijanju trgovine decom i ženama, u kojoj se precizno utvrđuje sistem sancionisanja za prekršioce te zabrane. Konvencija takođe predviđa kažnjavanje izvršioca ovog delikta, a takođe se i kažnjava pokušaj, nagovaranje , priprema i navođenje drugih lica u nameri da budu zloupotebljeni. Daljim tokom je usvojena Konvencija o suzbijanju trgovine licima i o ekspolataciji prostitucije drugij 1949, godine sa ciljem sprečavanja trgovine ljudima koja ima cilj u vidu  seksualne ekspolatacije, i sa ciljem totalnog  ukidanja trgovine robljem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Komentari

Click to access the login or register cheese