Odlomak

Upravljanje ma kojom organizacijom uključuje donošenje odluka i rešavanje problema, a u tu svrhu su neophodne informacije i znanja. Informacioni sistemi obezbeđuju informacije neophodne za svrhe donošenja odluka i rešavanja problema.
Prvobitno su računari bili upotrebljavani za „elektronsku obradu podataka“ (EOP), a kada je shvaćeno da mogućnosti računara daleko prevazilaze puku obradu podataka, iskrsle su nove svrhe i novi vidovi informacionih sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Uvod u informacione sisteme -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Informacione tehnologije
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću   Leposavic

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari