Odlomak

Među poslovima koje obavljaju državni službenici postoje različitosti. One se ondnose na prirodu, složenost i odgovornost. Državna uprava je složen mehanizam od koga zavisi ceo državni organizam. Funkcije i poslovi državne uprave su raznoliki, pa su raznolika i radna mesta i državnih službenika.
Podela radnih mesta državnih službenika, moguća je na osnovu različitih kriterijuma, a najbitnija je ona na položaje i izvršilačka radna mesta. Razvrstavanje radnih mesta i poslova državnih službenika, čini se na osnovu podzakonskih akata u skladu sa zakonom. Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika, pravni je osnov za razvrstavanje na položaje i radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica.
2. Radna mesta
Položajna radna mesta – Odredbom člana 33 stav 1 Zakona o državnim službenicima, položaj se definiše kao radno mesto na kome državni službenik ima ovlažćenja i odgovornosti vezane za vođenje i usklađivanje rada u državnom organu. Način dolaska na položaj je postavljanje, Vlada postavlja državne službenike na položaju ili drugi državni organ u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Postoje dve vrste položaja :
 Položaj u organima državne uprave i
 Položaj u ostalim državnim organima

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Službeničko pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari