Odlomak

2. UVOD
Ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju je tema o kojoj se godinama govori i o kojoj mnogi imaju podijeljena mišljenja. Dok su jedni za ulazak, drugi smatraju da bi nam pristupanje Uniji u ovom trenutku donijelo nesagledive posljedice. Primjeri država koje su nespremne ušle u ovu zajednicu i koje zbog toga trpe velike posljedice svakako su Rumunija i Bugarska, a Bosna i Hercegovina, kako neki smatraju, bi mogla čak i gore proći. Ovakvima kakvi smo sada zasigurno nam ne bi bilo bolje da uđemo u EU, samo bi nastao još jedan metež, mladi ljudi bi pokušavali da pobjegnu negdje i ne bismo mogli da održimo one osnovne principe i stavove koje oni zahtijevaju. Još više bismo osiromašili i spustili se na stepen manje, a mi se moramo podići na jedan viši nivo da bismo mogli da odgovorimo zahtjevima EU. Ovakvim rukovođenjem na svim nivoima, sa ovakvim pristupom i sa ovakvom svijesti građana, BiH će trebati sigurno još jedno 15-20 godina da pristupi EU, ali potrebno bi bilo uvesti nove stručne ljude kako bismo taj proces skratili na makar deset godina
3. Evropska Unija

Evropska unija (skraćeno: EU) je unija (zajednica) dvadeset osam evropskih država, koje su, prije svega, locirane na teritoriji Evrope. Unija je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji (više poznatim pod imenom Mastrihtski ugovor)1992. godine. Mnogi aspekti EU su postojali i prije potpisivanja ovog ugovora, preko raznih organizacija oformljenih pedesetih godina dvadesetog vijeka.
Političke aktivnosti Evropske unije se ispoljavaju u mnogim sferama, od politike zdravstva i ekonomske politike do inostranih poslova i odbrane. U zavisnosti od razvijenosti svake zemlje ponaosob, organizacija Evropske unije se razlikuje u različitim oblastima. EU je definisana kao federacija u monetarnim odnosima, agrokulturi, trgovini i zaštiti životne sredine; konfederacija u socijalnoj i ekonomskoj politici, zaštiti potrošača, unutrašnjoj politici; i kao međunarodna organizacija u spoljnoj politici. Glavna oblast na kojoj EU počiva je jedinstveno tržište koje se bazira na carinskoj uniji, jedinstvenoj moneti (usvojenoj od strane 12 članica), zajedničkoj agrokulturnoj politici i zajedničkoj politici u sferi ribarstva.
29. oktobra 2004, predsjednici i premijeri evropskih država donijeli su prvi ustav Evropske unije, koji trenutno čeka ratifikaciju pojedinačno svake zemlje potpisnice.

3.1 . Pravna osnova

Pravna osnova Evropske unije su ugovori između njenih članica. Oni su donošeni tokom godina. Prvi takav ugovor je Ugovor u Parizu(1951) kojim je oformljena Evropska zajednica za ugalj i čelik između šest evropskih zemalja. Ovaj ugovor je istekao prije donošenja docnijih ugovora. Sa druge strane, Rimski ugovor (1957) i dalje traje, poslije njega je donesen Mastrihtski ugovor (1992), koji je Evropsku uniju konstituisao pod tim imenom. Najviše amandmana na Rimski ugovor se ticalo pristupa 10 novih članica 1. maja 2004.
Članice EU su se nedavno dogovorile oko teksta Evropskog Ustava koji će, ako se ratifikuje od strane članica, postati prvi zvanični ustav EU zamjenjujući sve dotadašnje ugovore.
Ako Ustav ne prođe prilikom ratifikacije svih članica, onda bi bilo neophodno ponovo otvoriti pregovore u vezi njegovog donošenja.Većina političara i državnih zvaničnika se slažu oko toga da je sadašnji pred-ustav nije odgovarajući za trenutnih 28 država članica (kao i za buduće). Stariji političari (naročito u Francuskoj) imaju stav da ako ustav ne ratifikuje nekoliko članica treba nastaviti bez njih.

3.2. Sjedište institucija Evropske Unije

• Evropska unija nema zvanični glavni grad, a sjedišta njenih institucija se nalaze u nekoliko različitih gradova. Brisel je sjedište Evropske komisije i Savjeta Evropske unije (Savjet ministara), kao i domaćin sastanaka i plenarnih zasjedanja Evropskog parlamenta. Brisel se upravo zbog ovoga smatra de fakto glavnim gradom EU.
• Strazbur je sjedište Evropskog parlamenta i domaćin je većine plenarnih zasjedanja.
• Evropski sud pravde i sekretarijat Evropskog parlamenta se nalaze u Luksemburgu.
• Evropska centralna banka je smještena u Frankfurtu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari