Odlomak

Zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi

Prijem u bolnicu je složena i delikatna intervencija kroz  koju medicinska sestra počinje da stvara i razvija stvara i razvija
odnos između osoblja za negu i bolesnika, koji će se nastaviti u bolničkoj jedinic

™ Jedan od značajnijih elemenata tokom svakog prijema jeste način na koji se medicinska sestra obraća bolesniku i pratiocu. Njen odnos treba da bude prilagođen stanju i uzrastu bolesnika.

Medicinska sestra, da bi uspešno obavljala svoje zadatke u prijemnom bloku, treba da poseduje solidno stručno i opšte obrazovanje a pri tom i spremnost da svoju profesionalnu ličnost stalno razvija.

 

 

 

POSTUPAK PRIJEMA BOLESNIKA
Većina bolesnika dolazi u bolnicu sa uputom od lekara na kojem su upisani osnovni podaci o bolesniku i uputna dijagnoza.
™ Sestra će se prilikom prijema predstaviti bolesniku i pratiocu, dati im potrebna obaveštenja o proceduri prijema i reći da će se brinuti o njima sve do smeštaja bolesnika u bolničku jedinicu.

Način prijema u bolnicu zavisi od mnogih činilaca a pre svega od težine stanja i uzrasta bolesnika..Bolesnik, zavisno od zdravstvenog stanja i stepena ugroženosti života, može da bude primljen u bolnicu:

  • kao hitan slučaj
  • na osnovu prethodnog dogovora sa lekarom i
  • Neposredno posle specijalistič kog pregleda kog pregleda u prijemnoj ambulanti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari