Odlomak

Pored toga što moraju da budu lideri i da imaju viziju, menadžeri u svojim svakodnevnim aktivnostima moraju da budu inovativni, fleksibilni, da respektuju znanje i iskustvo osoblja na svim nivoima zdravstvene ustanove, da unapređuju timski rad i komunikaciju izmedu odjeljenja i službi, da nagrađuju timove i osoblje za kvalitetan rad. Menadžment mora da donese strategiju poboljšanja kvaliteta kao deo ukupnog strateškog planiranja. Cilj te strategije je promjena u načinu ponašanja zaposlenih, postepena izgradnja unutrašnjeg – sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti i bolji menadţment zdravstvenih usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari