Odlomak

Nervni sistem je izgrađen od neurona i glija ćelija i vezivno vaskularnih elemenata. Osnovnu strukurnu i funkcionalnu jedinicu čine nervne ćelije – neuroni. Oni mogu da prate promene u spolјašnjoj sredini – draži i, kao odgovor na njih, generisati i prenositi informaciju, u vidu brzog talasa. Električni impuls se prenosi na druge nerve hemijskim sinapsama. Nervno tkivo je neuroektodermalnog porekla.
Gliociti spadaju u potpornu grupu ćelija nervnog tkiva, poseduju električne sinapse. Ispunjavaju interneuronske prostore.
Glija ćelije (gliocit) su druge i najbrojnije ćelijske komponenete nervnog tkiva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Neuronauka Puk. prof. dr sc. Živorad Maličević
  • Školska godina: Puk. prof. dr sc. Živorad Maličević
  • Seminarski radovi, Skripte, Farmacija
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu  

Više u Farmacija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari