Odlomak

INSEKTICIDI
Su sva sredstva za suzbijanje štetnih insekata. Štete od insekata mogu biti:

•    Direktne (napadaju biljke koje su čovekova hrana) i
•    Indirektne (prenose patogene)

Istorijat:

•    Prvo su primenu našli neorganski repelenti na bazi Cu, S, As, ali se utvdilo da su toksični za čoveka
•    U XVI veku fratar Fukson je iz biljke Buvač (Chrysanthemum cinerariaefolium) ekstrahovao preparat za zaštitu bilja – preteča današnjih piretroida.
•    Početkom XX veka počinje razvoj pesticida, ali pravi razvoj počinje tek posle Drugog svetskog rata.
•    1873. Zeidler je sintetisao, a Paul Miller je 1939. otkrio insekticidna svojstva DDT-ja i 1948. je dobio Nobelovu nagradu za „dobit koju je DDT učinio čovečanstvu posle Drugog svetskog rata“
•    DDT (dihlor-difenil-trihloretan) je rešio:

–    Problem prenamnožavanja komaraca (prenosioca malarije) usled loših komunalnih uslova
–    Zaštitu useva od polifagnih štetočina (gubari, skakvci..)
–    Ispoljava repelentna svojstva (na ptice)
–    Kasnije je utvđeno da se zadržava u organizmu ( masnim tkivima) i od 1. 1. 1972. je zabranjen
–    Ima kumulativni efekat (preko mleka se prenosi sa majke na novorođenče

NEREISTOKSINA – insekticidi sa selektivnim osobinama tj. na neke insekte deluju letalno (smrtno), a na neke (korisne: pčele, bubamare, zlatooke…) ne deluju.
Poslednjih 15 godina počinje razvoj pesticida na organskoj osnovi.

Mehanizmi delovanja:
Svako pesticidno jedinjenje imaju različit mehanizam delovanja u zavisnosti od:

1.    Fizičko-hemijskih osobina preparata
2.    Osobina organizma
3.    Životnih procesa

Ako se stalno deluje insekticidima sa istim mehanizmom delovanja, pogotovo u zatvorenom prostoru i na sve generacije, dolazi do pojave rezistentnosti.Insekticidi deluju na jaja (oviciono), na larve (larveno) i na odrasle (adultno), a lutke se uglavnom ne tretiraju, jer se ne kreću i ne hrane.

Posledice delovanja insekticida mogu biti ispoljene na:

•    Nervni sistem
•    Organe za varenje
•    Organe za disanje
•    Čula mirisa  i ukusa
•    Spoljnu zaštitu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese