Odlomak

2. ABDOMINALNA PUNKCIJA

Abdominalna punkcija ili paracenteza je dijagnostička i terapijska metoda kojom se evakuiše sadržaj (ascit) iz trbušne (peritonealne šupljine). Granice sadržaja koji se evakuiše određuju se fizikalnim pregledom ili ultrazvukom trbuha.

2.1. Priprema bolesnika za operaciju

1. Psihička priprema
2. Laboratorijska priprema
3. Fizička priprema
4. Priprema bolesnika na dan operacije

2.1.1. Psihička priprema

Psihička priprema se odvija kroz razgovor ljekara i medicinske sestre sa bolesnikom ako je sa njim moguća saradnja. Ako nije moguća saradnja (bez svijesti, dezorijentisani, konfuzni i sa težim psihijatrijskim dijagnozama) razgovor se obavlja sa najužim članom porodice: otac, majka, brat, sestra, bračni par i punoljetni sin ili kćerka. Ako se radi o djeci do navršene 18 god. razgovor se obavlja sa roditeljem ili starateljem.

Razgovor treba uvijek voditi u pozitivnom pravcu kako bi se bolesnik ubijedio da pristane na zahvat. Potrebno je objasniti o kakvoj povredi ili oboljenju se radi,o kakvoj operaciji se radi, kakav ishod se očekuje. Pristanak na operaciju pacijent ili uži član rodbine potvrđuje potpisom na formular o pristanku na operativnu intervenciju sa punim imenom i prezimenom. U formularu su definisane sve moguće komplikacije. Ako pacijent ili sagovornik ne pristane na operativni zahvat poslije obavljenog razgovora potrebno im je dati podatke koje su posljedice i u kakvom pravcu će se razvijati oporavak. Razgovor se obavlja i poslije operacije pri čemu se objašnjava kakav je operativni nalaz.

2.1.2. Laboratorijska priprema

Laboratorijska priprema bolesnika obuhvata sljedeće pretrage:

 Sedimentacija eritrocita
 KKS
 Šuk.urea,kreatinin
 Urin
 Krvna grupa i Rh faktor
 Protrombinsko vrijeme(PV)
 Vrijeme krvarenja i vrijeme zgrušavanja (VK,VZ)
 EKG
 RTG pluća i srca

Kad dobijemo rezultate ovih pretraga ,nalaze i bolesnika do navršenih 15.god. pregleda pedijatar,a starije bolesnike pregleda internista, i u pismenoj formi daje procjenu (mišljenje) o operativnom zahvatu. Internističkim i pedijatrijskim pregledom završena je preoperativna priprema hirurškog bolesnika za elektivni (redovni) program poslije čega se može staviti na operacioni program i krenuti sa fizičkom pripremom bolesnika. Prije operacije bolesnikove će nalaze pregledati anesteziolog dan uoči operacije i u operacionoj sali neposredno pred operaciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari