Odlomak

Analiza primene servisa za obradu geopodataka

UVOD
Kako se za distribuiranje GIS podataka sa servera do klijenta koristi http platforma, neophodan je veb server. Pored samog operativnog sistema, pouzdanost i stabilnost veb servera je ključna, budući da je njegova uloga da prima zahteve od korisnika i da vraća odgovore.Veb server je pristupna tačka do servisa koje server obavlja i jedan od kompjuterskih programa koji je najčešće izložen napadima. Dobro konfigurisan web server mora uspešno odolevati napadima i virusima, ali i prihvatati zahteve i vraćati odgovore do klijenata kojima je i namenjen. Vebservergeoservisajenginx.
Ako se uzmu u obzir geoservisi kao atomske komponente, bilo da isporučuju ili obrađuju geoprostorne podatke, moguće je komponovati složenije servise kroz kreiranje geoworkflow-a. Servisi podataka kao što su WFS i WCS isporučuju podatke koji se potom obrađuju u WPS.Izlaz sa WPS može biti vektor, raster ili slika.U zavisnosti od rezultata, celokupna kompozicija se enkapsulira ponovo kao WPS, WFS, WCS, WMSitd.

WPS– DEFINICIJA

WPSnudi jednostavnu online metodu pronalaženja, pristupa, i korišćenja svih vrsta proračuna i modela.WPS je OGK standard koji definiše kako da se implementiraju geografske kalkulacije ili modeli (odnosno “procesi”) kao veb servis. WPS definiše standardizovan interfejs koji olakšava objavljivanje geoprostornih procesa, i otkrića i obavezujući za te procese od strane klijenata.Procesi mogu da sadrže bilo koji algoritam, obračun ili model koji radi sa prostornim podacima.Publishing-Izdavaštvo znači stavljanje na raspolaganje mašinski čitljive informacije kao i ljudski čitljive meta podatke koje omogućava otkrivanje i korišćenje usluga.

WPSinterfejs standardizuje način na koji su opisaniprocesi i njihovi ulazi / izlazi, kako klijent može zahtevati izvršenje procesa, a kako se obrađuje izlaz iz procesa. WPS koristi standardni HTTPiXML (proširivi jezik za označavanje) kao mehanizam za opisivanje procesa i podataka na razmjenu.
IMPLEMENTACIJAWPS-A

Kakve kalkulacije može WPS da uradi?

WPS ne precizira vrstu procesa koji bi mogao biti realizovan kao veb servis. Umesto toga, on navodi generički mehanizam koji se može koristiti za opisivanje i koji omogućava bilo kakvu vrstu prostornih procesa na vebu.
WPS se može podesiti da ponudi bilo kakvu vrstu GIS funkcionalnosti klijentima preko mreže, uključujući pristup unapred programiranim kalkulacijama i / ili proračunima modela koji rade sa prostorno referenciranim podacima.Obračun može biti izuzetno jednostavan ili veoma složen, sa različitim brojem ulaza i izlaza podataka.
WPSmože ponuditi jednostavne proračune kao oduzimanje jednog seta prostorno spomenutih brojeva u drugi (npr, određivanje razlika u slučajevima gripa između dva različita godišnja doba), ili komplikovane kao globalne klimatske promene modela.

KakoWPS radi?

Svaka implementacijaWPS definiše procese kojeona podržava, kao i sa njima povezane ulaze i izlaze. WPS se može posmatrati kao apstraktni model veb servisa, za koji profili treba da se razvijaju kao podrška za upotrebu i standarde za podršku interoperabilnosti. Kao i kod drugihOGC specifikacijaGML i CAT, to je razvoj, publikacija, i usvajanje profila koji definišu posebne upotrebe ove specifikacije.
WPS otkriće i obavezujući mehanizmi prate OGC model koji je postavio WMS iWFS, u koji WPS definiše operaciju GetCapabilities, a zahtevi se zasnivaju na HTTPGetandPost. WPS čini više od opisa servisnog interfejsa, po tome što određuje interfejs zahtev / odgovor koji definiše kako da:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geodezija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari