Odlomak

U V O D

Porodično poslovanje se odnosi na poslovanje preduzeća koja su u vlasništvu jedne ili nekoliko prodica ili one tim poslovanjem upravljaju. Mnoga preduzeća koja danas postoje kao javna preduzeća osnovana su kao porodični biznis. Podaci za Beliku Britaniju pokazuju da je preko 76% kompanija u porodičnom vlasništvu i da je 50% zaposlenih u sektoru porodičnog biznisa. Ključne menadžerske pozicije po pravilu u porodičnim firmama zauzimaju članovi porodice.

Porodično poslovanje ne treba mešati sa poslovanjem malih i srednjih preduzeća. Postoje mnoge prednosti i nedostaci koje porodično poslovanje sa sobom nosi. Prednost je činjenica da su članovi porodice veoma lojalni i posvećeni porodičnom preduzeću. Sa druge strane, ima specifične probleme jer porodični interesi mogu povremeno ili na duži rok biti u sukobu sa poslovnim interesima. Dakle, između porodice i poslovanja postoji snažna međuzavisnost. Različiti tipovi porodice (patrijarhalna, savremena,autoritarna, demokratska) različito reaguju na poslovne izazove.

Porodična preduzeća, po pravilu primenjuju dugoročnu perspektivu, uprkos tome polovina njih ne preživi vlasničku sukcesiju.

1. Ulazak u biznis

Sopstveni, samostalni posao je želja svakog pojedinca, a samo se razlikuje faza u života u kojoj će se ta želja javiti. Najozbiljnija faza je onda kada čoveku počne da smeta tuđ autoritet i obična činovnička pozicija, rad za privatnika koji nikada čoveka neće lansirati na položaj u kojem želi biti. Ambicije i „nešto nedostižno“ su prevashodni kada se neko odlučuje osnovati samostalni posao, a u prethodno navedenim slučajevima kod rada za privatnika kapitalistički pojam vraća čoveka iznova i iznova gde sve mora graditi od nule i tako ko zna koliko puta, u zavisnosti od uspeha ili neuspeha privatne firme za koju radi.

Istraživačke studije pokretanja preduzetničkih poduhvata u svetu pokazuju da je najbolji period za pokretanje samostalnog biznisa ona iznad 30 godina starosti, tj. u intervalu od 25-34 godine starosti, koji se može okarakterisati „relativno mladim“. Uključivanje u preduzetnički biznis povezano je i sa stepenom obrazovanja i spremnosti okoline na pomoć i podršku, ali isto tako i spremnost za pobeđivanje brojnih prepreka, naročito onim koje su specifične za mlađu populaciju (nedostatak kapitala, nedovoljno razvijene preduzetničke i upravljačke veštine, ograničenost tržišnih i ostalih poslovnih kontakata i sl.)

Glavni problemi prilikom ulaženja u biznis bračnog para odnose na brojne administrativno/zakonske zahteve, finansiranje, nedostatak marketinških veština, slabo razvijene upravljačke veštine… Ali, isto tako velika prednost je u tome što mogu očekivati dostupnost poslovne podrške od strane bračnog partnera.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari