Odlomak

Budžet je akt, u klasičnom shvatanju, kojim se predviđaju i odobravaju, unapred i za određeni period vremena, najčešće za kalendarsku godinu, prihodi i rashodi države.
U svakoj državi budžet je osnovni dokument za finansiranje državnih funkcija. U zavisnosti od načina definisanja države, državnih funkcija i obaveza države, budžet se u teoriji definiše kao pravni akt ili zakon.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 59 stranica
  • Evropske integracije prof.dr Kosta Josifidis
  • Školska godina: prof.dr Kosta Josifidis
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Subotica,  Ekonomski fakultet, Subotica  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari