Odlomak

UVOD

Jedan od najvažnijih instrumenata spoljnotrgovinske politike zemlje su carine. Veći broj ekonomskih i drugih teoretičara koji se bave ovim pitanjem definišu carine kao razne vrste dadžbina i taksa koje država uvodi na razne vrste proizvoda koji prelaze iz jednog carinskog područja u drugo, a koje se skoro uvijek poistovjećuje sa državnom granicom ili pak kada su u pitanju granice regionallne integracije. Osnovni cilj carina je da zaštiti domaću proizvodnju i tržište od inostrane konkurencije i da obezbijedi fiskalni prihod državi.
U teoriji i parksi, uobičajena je podjela carina na:

  • autonomne ugovorene carine,
  • vrijednosne i specifične carine,
  • uvozne, izvozne i tranzitne carine,
  • diferencijalne i preferencijalne carine,
  • fiskalne i ekonomske carine.

Carine spadju u posredne fiskalitete, pošto se uračunavaju u cijene roba i prevaljuju na potrošače poput poreza na promet. Iako spadaju u realne i sintetičke dadžbine, carine se ipak razlikuju od poreza iz prostog razloga što im fiskalni cilj nije primaran. Zapravo, carine su instrument ekonomske politike za zaštitu domaće proizvodnje od inostrane konkurencije (naročito industrije u povoju), za ograničavanje uvoza (u funkciji uravnoteženja spoljnotrgovinskog bilansa), za odbranu od dampinga, itd. Carine su javni prihod i one se tretirajue kao porezi na „rashod“, jer su one novčane dadžbine obveznika bez posebne naknade. Nastanak carina s evezuje za državnu granicu, odnosno carinsku granicu i fisklani autoritet države. Ukoliko bi carine svrstali u poreze, tada bi carina bila porez na potrošnju i ona se naplaćuje na državnoj granici.
Kada govorimo o mikroekonomici carina, efekat carine na potrošnju, mjeri uticaj, koji carina ima na potrošnju konkretnih dobara. Zaštitni efekat carine mjeri porast domaće proizvodnje određene robe koji nastaje kao rezultat uvođenja carina na uvoz te robe. U radu ćemo, takođe, obradiri i kvote. Ekonomska analiza kvota je skoro identična carinama. Naime, kvote su kvantitativne restrikcije koje određuju limit na kiličinu uvoza. Glavna razlika između kvota i carina je u tome što kvote prati dodatna politička akcija i one ne stvaraju prihode državi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Jedan komentar na “Carine i kvote”

ledena_kocka says:

Odlican! Opsitran je. Nemam zamerke.

Komentari

Click to access the login or register cheese