Odlomak

Platni promet koji se obavlja između domaćih lica predstavlja unutrašnji platni promet, a platni promet koji se obavlja između domaćih i stranih lica predstavlja platni promet sa inostranstvom.

Platni promet podrazumeva sva plaćanja koja se vrše preko neke bankarske ili slične organizacije. U poslove platnog prometa jedino ne dolaze neposredna plaćanja gotovim novcem, koja poveriocu čini dužnik iz nekog pravnog posla. U platnom prometu, na srani nalogodavca, pojavljuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica, dok se na strani primaoca naloga i njegovog izvršioca pojavljuje ovlašćena organizacija za platni promet. Pravna lica i preduzetnici dužni su (a fizička lica mogu) da kod ovlašćene organizacije za platni promet otvore tekuće račune. Zavisno od sedišta ili kategorije nalogodavca i korisnika, razlikujemo domaći platni promet (platni promet između domaćih lica čije je sedište u našoj zemlji), i platni promet s inostranstvom.

Organizovani platni promet u zemlji obuhvata:

 Prijem naloga za plaćanje računa,
 Kontrolu ispravnosti naloga,
 Izvršavanje naloga, odnosno prebacivanje sredstava sa računa na račun,
 Obaveštavanje učesnika u platnom prometu o izvršenom plaćanju.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 34 stranica
  • Poslovne finansije -
  • Školska godina: -
  • Diplomski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  ALFA UNIVERZITET - Fakultet za trgovinu i bankarstvo   Београд

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese