Odlomak

Termin ometeno dete ili dete sa smetnjama u razvoju najčešće se odnosi na osobe čiji su telesni, mentalni i emocionalni razvoj, rast i sazrevanje na duže vreme toliko ometeni da im je neophodno obezbediti specijalno obrazovanje, tretman i rehabilitaciju. Koristi se i termin deca sa posebnim potrebama, koji u širem smislu obuhvata svu decu ometenu u razvoju. Ometenost je gubitak ili ograičenje mogućnosti da se učestvuje u normalnom životu zajednice pod istim uslovima sa ostalim članovima te zajednice, zbog fizičkih ili socijalnih barijera.
1.2 Klasifikacija dece sa posebnim potrebama
U kategoriju dece sa posebnim potrebama svrstavaju se samo deca sa smetnjama u razvoju. Deca sa razvojnim smetnjama najčešće se razvrstavaju u šest osnovnih grupa. To su (Hrnjica): -deca sa senzornim smetnjama (obuhvata dva dominantna čula: vid i sluh), -deca sa telesnim smetnjama (poremećaji lokomotornog aparata, razni oblici cerebralne paralize), -deca sa nedovoljno razvijenim saznajnim sposobnostima (od lake mentalne zaostalosti do najtežih oblika tzv. “duboke” retardacije), -deca sa poremećajima govora, -deca sa poremećajem motorike (disgrafije, dislateralizovanost, tikovi i tzv. “motorni debilitet”, -deca sa izraženim poremećajima u ponašanju (vaspitni problemi, emocionalna i socijalna nezrelost, pasivno-agresivne i agresivne reakcije, delikventno ponašanje).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari