Odlomak

Zemlje Europske Unije su započele trend smanjenja broja policijskih službenika ,čime se rasterećuje budžet države u kojoj djeluju, ali se povećava broj ovlasti i poslova koje može obavljati privatni sektor i pruža se mogućnost kako za nove kadrove tako i za umirovljene policijske službenike koji zadovoljavaju kriterije propisane Zakonom o detektivskoj djelatnosti. Time se utječe i na društvenu korisnost samog pojedinca, dok društvo dobiva čovjek s iskustvom koji može nastaviti svoje djelovanje u borbi protiv kriminala. U svom pravom „institucionaliziranom“ obliku privatna sigurnost vidljiva još početkom XVII stoljeću Engleskoj sa pojavom Crkvenih Parohijskih patrola u Londonu i drugim gradovima, tek sa prvim privatnim detektivom Alanom Pinkertonom i njegovom detektivskom agencijom otvorenom 1850. godine u Chicagu počinje privatno institucionaliziranje ove ovlasti sigurnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 46 stranica
  • Detektivske djelatnosti prof.vš.dr. Nermin Halilagić
  • Školska godina: prof.vš.dr. Nermin Halilagić
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Kriminalistika
  • Bosna i Hercegovina,  Mostar,  UNIVERZITET U MOSTARU - Pravni fakultet  

Više u Skripte

Komentari