Odlomak

Ekonomija zasnovana na znanju.

Elektronske poslovne komunikacije kao savremena naučnu disciplina zauzima vidno mesto u nastavnim programima usmerenim ka obrazovanju stručnjaka različitih profila, posebno u oblasti inženjerstva i ekonomije. Suština koncepta nove ekonomije koju nazivamo digitalna ekonomija se temelji na: “neopipljivim dobrima (intangibles)”, informaciji, inovaciji i kreativnosti, u cilju optimalnog razvoja ekonomskog potencijala.

 

 

Elektronski tokovi informacija su osnova za razvoj digitalne ekonomije.

Digitalna ekonomija (digital economy) je savremeni način privređivanja u kome se izrazito koriste informaciono-komunikacione tehnologije (ICT), a posebno Internet kao svetska (globalna) računarska mreža. Znanje je osnova razvoja ekonomije i društva. Stvaraju ga ljudi koji su svojim obrazovanjem osposobljeni da kreativno i kritički misle, rešavaju probleme i međusobno sarađuju i koji će moći da stvaraju novu ekonomiju, stabilan društveni sistem i održivi razvoj.

 

 
Kakva je ekonomija potrebna našoj zemlji?

  • Stari koncept: prirodne komparativne prednosti (mereno je fizičkim i finansijskim kapitalom;tone proizvedene robe i milioni stečenog novca).
  • Moderno shvatanje razvoja dominiraju ostvarene komparativne prednosti: danas je ključna odrednica nacionalnog bogatstva sposobnost ostvarivanja novih znanja, ideja, inovacija i tehnologija, odnosno stvaranje ljudskog kapitala i raspolaganje njime.

Kao osnovne karakteristike svetske privrede na početku XXI veka mogu se navesti sledeće:

  • ‰globalizacija ukupnih svetskih robnih i finansijskih tokova;
  • ‰liberalizacija robnih i kapitalnih tokova na globalnoj sceni;
  • ‰harmonizacija, koordinacija i regionalizacija ekonomskih politika zemalja članica različitih ekonomsko-političkih grupacija, kao što su EU, ASEAN, NAFTA i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese