Odlomak

 

Moderno društvo se neprestano suočava sa novim tehnologijama koje podstiču nove načine kominikacije sa ciljnom grupom. Nova sredstva komunikacije nude veću preciznost prepoznavanja postojećih i potencijalnih kupaca/klijenta koje želimo da upoznamo i uključimo u našu priču.
Digitalni mediji više rastu povezujući se svaki dan. Savremene tehnologije utiču na svakodnevni život potrošača koje postaju dostupne bilo gde, bilo kada.Takođe, menja se odnos potošača prema tradicionalnim medijima, sve je više istovremenih pregleda na digitalnim platformama.
Komunikacija je jedan od najdubljih potreba ljudske rase širom zabeležene istorije. Bitno je formiranje društvenog ujedinjenja, edukacije mladih i da se izražava mnoštvo emocija i potreba.
Dobra komunikacija je centar civilizovanog društva. Različite komunikacione discipline u inženjerstvu imaju za cilj pružanje tehnoloških pomagala za ljudsku komunikaciju. U istoriji primitivna društva koristili su tehnološka pomagala u komunikaciji, dimne signale ili bubnjeve. S tim da je komunikaciona tehnologija kao i mi postala važna sa pojavom telegrafije, zatim telefonije, onda video, računara, a danas neverovatna mešavina svih ovih uređaja u male prenosive uređaje, mobilne telefone.
Danas se putem mobilnih telefona obavlja skoro svaki vid komunikacije. Društvo je postalo zavisno od mobilnih telefona. Zbog čega je to tako? Pojavom prvobitnih računara, mobilnih telefona, ljudi su mogli tekstualno i glasovno da komuniciraju (e-mail, SMS i pozivanje korisnika), razvojem tehnologije mobilni telefoni su zamenili računare, video kamere, video rekordere i mnoštvo drugih uređaja ali tehnološki razvoj se nije zaustavio na tome. Daljim razvojem, mobilni telefoni su dobili nove platforme i na njima aplikacije različitog karaktera, najbitnije od svih jesu pojava društvenih mreža.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari