studenti
Mesto za uspešne studente

Ekonomika

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Sistem ekonomskih nauka predstavlja skup učenja o ekonomskoj stvarnosti i metoda njenog razvoja. Osnovna nauka u ovom sistemu jeste politčka ekonomija, koja otkriva i tumači objektivne zakone proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje materijalnih dobara za život u ljudskom društvu uopšte. Sve ostale ekonomske nauke razvijaju se na osnovu opštih spoznaja političke ekonomije, usmeravajući se na specifične predmete izučavanja. Tako su nastale i posebne ekonomske nauke, od kojih je jedna i ekonomika.
Ekonomika kao posebna nauka izučava konkretnu ekonomsku stvarnost, kao i zakonitosti koje vladaju u datom segmentu društvenog života. Tako, dok politička ekonomija izučava opšte zakone po kojima se proizvode, razmenjuju i raspodeljuju materijalna dobra radi zadovoljavanja društvenih potreba, otkrivajući zakonitosti zajedničke svim sistemima društvene reprodukcije, ekonomika se bavi problematikom ispoljavanja produkcionih odnosa na nivou odredjenih organizacionih sistema, koji se javljaju bilo u obliku pojedinih država, bilo u vidu privrednih delatnosti i grana, odnosno subjekata – preduzeća. Na osnovu ovakve podele nastao je sistem posebnih ekonomskih nauka koji obuhvata :
– ekonomiku date države
– ekonomiku industije
– ekonomiku preduzeća

EKONOMIKA U SISTEMU EKONOMSKIH NAUKA

Ekonomske nauke kao element sistema društvenih nauka izučavaju ekonomsku sferu društvenog života. Razvijajući se na zajedničkim osnovama – učenjima političke ekonomije – one čine posebnu skupinu društvenih nauka.
Nastanak i razvoj ekonomskih nauka u skladu je sa ukupnim kretanjima u ekonomskoj oblasti društvenog života. Kako se društvo posmatrano dijalektički, razvijalo u pravcu jačanja materijalne osnove proizvodnje i usavršavanja proizvodnih odnosa, narastale su i potrebe njegovog naučnog definisanja i usmeravanja.
Na višem stepenu razvitka ekonomskog života dolazi do razlučivanja ekonomske nauke na niz samostalnih naučnih disciplina, koje su usmerene na izučavanja posebnih problema u ovom segmentu društva. Na taj način, bazna ekonomska nauka – politička ekonomija usmerena je na izučavanje zakona razvitka društvenih potrebnih snaga zatim načina proizvodnje i produkcionih odnosa koji nastaju i smenjuju se u zavisnosti od razvoja proizvodnih snaga.
Pojedine oblasti ekonomike razvijaju se u pravcu izučavanja konkretne ekonomske stvarnosti jedne društvene zajednice u datom periodu. Drugi delovi ove discipline izučavaju samo odredjene oblasti ekonomske stvarnosti, dok se treća grupa ovih disciplina razvoja u pravcu izučavanja ekonomske stvarnosti u okviru privrednih subjekata kao njenih osnovnih nosilaca.
Ukupni društveni sistem sastoji se od materijalnog i socijalnog podsistema. Pri tome prvi od njih predstavlja sferu privredjivanja, dok se u drugom ostvaruje društvena potrošnja. Medjutim kako se podmirivanje opštih potreba ljudi obezbedjuje iz materijalne sfere, ekonomska nauka tretira i problematiku finansiranja društvenih delatnosti.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.