Odlomak

Suncokret je jedna od najznačajnijih uljanih kultura u svetu, pa i u srpskoj poljoprivredi. U proteklom periodu, na našim njivama gajen je na površinama od oko 200.000 ha sa tendencijom blagog rasta. Suncokret se najviše gaji u na teritoriji Banata, pa mu pogoduju i oblasti sa manjom količinom padavina zbog njegove otpornosti prema suši. Takođe su u Banatu smešteni i veći kapaciteti za preradu ove uljarice, pa se može reći da je ovaj reon centar za proizvodnju suncokreta.
Na analiziranom individualnom poljoprivrednom gazdinstvu proizvodnja suncokreta ima tradiciju dugu 40 godina, a samim tim ova uljarica ima važno mesto u plodoredu. U posmatranom periodu sve agrotehničke operacije su obavljene kvalitetno i u optimalnom roku, a rezultat toga je da je na gazdinstvu u svakoj godini ostvaren veći prinos u odnosu na prosečan prinos suncokreta u Srbiji. Kada se posmatraju ekonomski pokazatelji sa aspekta efektivnosti, najveća vrednost proizvodnje je ostvarena u 2020. godini (119.700 RSD), a najmanja u 2018. godini (100.040 RSD). Troškovi proizvodnje nisu se značajno menjali u posmatranom periodu, pa stoga neto prihod i dobit imaju najveću vrednost u 2020. godini, a najmanju u 2018. godini.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese