Odlomak

U V O D

U uvodnom djelu metaurkog rada na temu “Ekonomski razvoj Velike Britanije u razdoblju od 1990. do 2011. g.” data su objašnjena osnovnih ekonomskih pojmova vezanih za dalju obradu zadane tematike.
Bruto domaći proizvod (BDP, engleski Gross domestic product, GDP) je makroekonomski indikator koji pokazuje vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tijekom dane godine, izraženo u novčanim jedinicama.
Inflacija je povećanje agregatne razine cijena u odnosu na vrijednost novca. Pojam inflacije također se može definirati kao pad vrijednosti novca. Vrijednost novca označava njegova kupovna moć. Dakle, ako u određenoj privredi postoji inflacija, kupovna moć te valute pada.
Platni bilans je sistematski pregled svih ekonomskih transakcija (prihoda i rashoda) koje rezidenti jedne zemlje obave sa rezidentima drugih zemalja u određenom vremenskom periodu (najcečce u jednoj godini).
Teme koje će biti obrađene u nastavku rada su između ostalog stanovništvo Velike Britanije sa osvrtom na brojno stanje i strukturu, kao i na stopu zaposlenosti I nezaposlenosti radno sposobnog stanovništva, zatim ćemo se baviti prirodnim bogastvima države (rude, šume, vode…), proizvodnim bogastvom države, njenim obradivim zemljištem (koliko ga ima, koliko je iskorišteno, koliko njegova iskorištenost donosi dobrobiti državi, koliko se poljoprivrednog bogastva iskoristi unutar granica države a koliko izveze u strane države).
Također ćemo obraditi i BDP Velike Britanije, počev od ukupnog BDP-a države, preko BDP-a kao pokazatelja kupovne moći stanovništva,pa do stope rasta BDP-a Velike Britanije.
Prikazat ćemo, što tabelarno, što grafikonima i literaturom makroekonomske pokazatelje državne privrede, stopu nezaposlenosti, stopu inflacije, vanjske dugove države, stanje platnog bilansa države i strane direktne investicije države.
I na kraju maturskog rada uporedit ćemo  cjelokupnu ekonomiju i makroekonomske
pokazatelje i razvoje ekonomije 3 države ranga od jake , srednje i nisko razvijene zemlje sa istim pokazateljima Velike Britanije.

Osnovni podaci o Velikoj Britaniji
Prema popisu stanovništva iz 2011, ukupan broj stanovnika u Velikoj Britaniji je oko 63.182.000. To je treći po veličini u Europskoj uniji (iza Njemačke i Francuske), a 22. po veličini u svijetu. Njegova ukupna gustoća naseljenosti je jedan od najviših u svijetu, na 674 stanovnika po kilometru kvadratnom, zbog posebno visoke gustoće naseljenosti u Engleskoj (trenutačno više od 1000 stanovnika po kilometru kvadratnom). Gotovo jedna trećina stanovništva živi na jugoistoku Engleske koja je pretežno gradska i prigradska, s oko 8 milijuna u glavnom gradu Londonu, od čega je gustoća naseljenosti nešto više od 13.400 po kvadratnom kilometru.
Kvaliteta zraka, vode, čistoća i osobna prava su na prvom mjestu, dok je osobna sigurnost nešto lošija, kao i osnovna medicinska skrb. Britanci također uživaju visok nivo osobnih sloboda i dobru dostupnost visokog obrazovanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese