Odlomak

Elektronsko poslovanje se u najširem smislu može odrediti kao bilo koji proces koji organizacija realizuje posredstvom računarske mreže, podrazumevajući i interne i eksterne komunikacione tokove. Elektronsko poslovanje se obuhvatnije definiše od elektronske trgovine, jer uključuje prodaju i kupovinu proizvoda i usluga a takođe, pružanje servisa kupcima, saradnju sa poslovnim partnerima, primenu e-učenja (e-learning) i transakcija u okviru organizacije. U skladu sa navedenom definicijom, elektronsko poslovanje se, prema tome, zasniva na primeni svih oblika informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 32 stranica
  • Elektronsko bankarstvo prof. Nebojsa Milanovic
  • Školska godina: prof. Nebojsa Milanovic
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari